Nawigacja

 • Konkurs ph.: " Najpiękniejszy symbol Polski"
  W miesiącu kwietniu 2015r. aktyw SKO wystąpił z inicjatywa przeprowadzenia konkursu 
  ph.: " Najpiękniejszy symbol Polski". 
  Prace należało wykonać na formacie A3 techniką dowolną.
  Główną nagrodę zdobył Kamil Dyśko. 
  Gratulujemy!!!!
  06.05.2015 19:41 | więcej »
 • Konkurs ph.: " Ozdoba wielkanocna"
   W tegorocznym konkursie ph.: " Ozdoba wielkanocna " wzięli udział uczniowie, którzy wykonali przestrzenne ozdoby wielkanocne wykonane róznymi technikami. Podziwiać mogliśmy ogromną pomysłowość naszych gimnazjalistów.
  Oto lista osób nagrodzonych:
  1. Justyna Włodarek
  2. Natalia Rosińska
  3. Albert Popek
  4. Natalia Piekut
  5. Weronika Kośla
  6. Martyna Lesiak
  06.05.2015 19:22 | więcej »
 • Konkurs ph.: " Świąteczny Anioł"

  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, również
  i my ulegliśmy magii świąt i postanowiliśmy ogłosić konkurs
  ph. " Świąteczny Anioł"


  SKO
  KONKURS PLASTYCZNY
  ŚWIĄTECZNY ANIOŁ
   
  TECHNIKA: COLLAGE -połączenie dowolnej techniki malarskiej z ozdobami typu wstążki. koraliki, cekiny, koronki, szyfony, brokat, anielski włositp. z wykorzystaniem past, żeli strukturalnych itp.
  mile widziana forma przestrzenna.
  Termin składania prac 18.12.2014r.
  Opiekun: p. M. Kopczyńska

   
  Uczennice, których prace zostały nagrodzone:
  Justyna Włodarek i Paulina Dyśko

   
  01.03.2015 20:52 | więcej »
 • Konkursy propagujące oszczędzanie
  W miesiącu grudniu 2014r. odbył się konkurs na PROJEKT SKARBONKI. 
  Należało wykonac formę przestrzenną skarbonki.
  Technika wykonania była dowolna, co otwierało drogę do pomysłowości.
  Laureatkami konkursu zostały:
  Patrycja Pieta i Paulina Dyśko
  Nagrodzone prace okazały się niezwykle nowatorskie. Uczennice swoją pomysłowością zachwyciły jury.Zostały nagrodzone i uwiecznione na pamiątkowej fotografii. 
  Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!
  01.03.2015 20:54 | więcej »
 • Gazetka szkolna SKO

  Gazetka szkolna SKO

  Szkolna Kasa Oszczędności posiada gazetkę ścienną, na której znajdują się ważne informacje dotyczące pracy SKO, jak również komunikaty o ogłaszanych konkursach, listy laureatów. Aktualizacji dokonują niezawodni i niezwykle twórczy uczniowie z aktywu.
  W ramach promowania talentów, aktyw SKO stworzył gazetkę ścienną na której umieszczane są prace plastyczne naszych absolwentów, którzy wykazali się ogromnym talentem plastycznym.
  01.03.2015 20:56 | więcej »
 • Szkolna Kasa Oszczędności  przy Publicznym Gimnazjum w Głuchowie została powołana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2006r.
  W roku szkolnym 2006/2007 po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie " Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO". Otrzymaliśmy wyróżnienie na szczeblu regionalnym, co zachęciło nas do dalszej pracy.
  W roku szkolnym 2007/2008 zajęliśmy I miejsce na szczeblu regionalnym, a w edycji 2008/2009 miejsce III.

  Opiekę nad SKO sprawują:
  mgr Małgorzata Augustowska
  mgr Marta Kopczyńska


  Aktyw SKO
   
  W roku szkolnym 2014/2015 aktyw SKO tworzą uczniowie klasy IIIA:
  • Julia Supeł
  • Aleksandra Rosa
  • Małgorzata Różańska
  • Patrycja Pieta
  • Joanna Kacprzyk
  • Katarzyna Gołębiewska
  • Paulina Dyśko
  • Martyna Matysiak
  • Agata Klepaczka
  • Kamil Dyśko

  Do zadań aktywu należy: organizacja akcji SKO, dbałość o gazetkę szkolną, łączność ze wszystkimi członkami SKO.
   
  01.03.2015 20:58 | więcej »
 • Plan pracy SKO

  Po rozpoczęciu roku szkolnego 2014/2015 podczas zebrania społeczności uczniowskiej po raz kolejny została przedstawiona idea Szkolnej Kasy Oszczędności. Chwalono się również
  sukcesami. Miało to na celu zachęcenie nowych uczniów do wstąpienia w nasze szeregi.
  Pomysł oszczędzania, co uważamy za duży sukces spodobał się dużej liczbie uczniów.
  Koledzy i koleżanki klas I znają SKO ze swych macierzystych szkół i dlatego chętnie wstępują
  w nasze szeregi.
  Nowi członkowie otrzymali książeczki SKO, jak również zostali zapoznani z regulaminem konkursu " Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO"


   
  Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności przy Publicznym Gimnazjum
  w Głuchowie w roku szkolnym 2014/2015

   
  • Współpraca z PKO BP w Skierniewicach.
  • Przedstawienie zasad działalności SKO.
  • Nabór członków do Szkolnej Kasy Oszczędności.
  • Opracowanie regulaminu SKO.
  • Wybór Aktywu SKO.
  • Przystąpienie do konkursu " Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO".
  • Wykonanie i aktualizacja gazetki ściennej SKO.
  • Udział w akcjach charytatywnych.
  • Prowadzenie akcji zarobkowych.
  • Prace na rzecz środowiska lokalnego.
  • Współpraca z organizacjami szkolnymi.
  • Systematyczne prowadzenie dokumentacji.
  • Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na zbiorcza książeczkę SKO.
  • Organizacja konkursów.
  • Podsumowanie pracy SKO.
  • Zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów dla najaktywniej działających członków.
   
  01.03.2015 21:00 | więcej »
 • Regulamin SKO

  Regulamin SKO przy Publicznym Gimnazjum w Głuchowie
   
  1. Szkolna Kasa Oszczędności Działa pod patronatem PKO w Skierniewicach.
  2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznego Gimnazjum w Głuchowie. 
  3. Dokumentem stwierdzającym przynależność do SKO jest książeczka SKO.
  4. Wpłat i wypłat z książeczki dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekunek SKO.
  5. Uczeń dokonuje wypłaty gotówki podczas trwania konkursu 'Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO " tylko w uzasadnionych przypadkach.
  6. Wypłatę gotówki do 10 zł uczeń może dokonać natychmiast na swoją ustną dyspozycję kwitując własnoręcznym podpisem.
  7. Wypłatę gotówki powyżej 10 zł zgłasza uczeń opiekunom na dwa dni przed żądanym terminem.
  8. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsiewzięciach SKO.
  9. Opiekunki SKO w miarę możliwości finansowych kupuja i wręczają nagrody rzeczowe dla członków SKO wyróżniających się w pracy na rzecz organizacji oraz w konkursach organizowanych przez SKO.
  10. Opiekunki SKO na poczatku każdego roku szkolnego opracowują plan pracy SKO.
  11. Opiekunki SKO prowadzą dokumentację zwiazaną z pracą tej organizacji.
  12. W razie zagubienia lub utraty książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekunki SKO.
  13. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  01.03.2015 21:01 | więcej »

Lista ostatnich wiadomości

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum w Głuchowie
  ul. Rawska 9

  96-130 Głuchów
 • (+46) 815 76 53

Galeria zdjęć